ਆਤਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰ (In Punjabi) - Dada Bhagwan & Deepakbhai Desai

ਆਤਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰ (In Punjabi)

By Dada Bhagwan & Deepakbhai Desai

  • Release Date: 2017-02-07
  • Genre: Religión y espiritualidad
  • Size: 468.79 KB

Alternative Downloads

Description

ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਬਾਦ ਦੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਅਸਥਾਈ, ਟੇਮਪਰਰੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਲਪਿਤ ਸੁਖ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਯਾ ਸੁਖ ਹੈ | ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੁਂਦਾ ਹੈ |ਸੁਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ , ਸਿਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਆਤਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋ |

keyboard_arrow_up